המתקן הוקם במהלך חודש יוני והחל לפעול ב 29 ליוני 2016

בדרכים

פריקה בשטח

התקנה

מבט מלפנים

מיכל בוצה

מתקן הגרינפלוט

המתקן ביד חייל

גריפת בוצה

לוח הבקרה

לפני טיהור ואחרי טיהור

סיור של רפתנים

סיור של רפתנים

תודתנו נתונה לרפתני רפת יד חייל ולמנהל הרפת איתמר דגני 

  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

052-5274924

אתרנו הבינלאומי 

מבט מלפנים