top of page

         

      מתקנים לטיפול בשפכים תעשייתיים, שפכי מזון וחקלאות, מתקני דאף (DAF),

      מצללי למלה, ייבוש בוצות, הקמת מט"שים תעשייתיים קומפלט, הנדסה וייעוץ מול הראשויות.

                               ניתן לקבל תכנון וליווי עד להפעלה ברכש רכיבים של הלקוח.

                    

מפעלי מזון - מחלבות, ייצור גלידות, עיבוד בשר ודגים, משחטות,  מאפים ומאפיות, סלטים ורטבים, יקבים, ארוחות מוכנות, קטרינגים וכ"ו.

בתי מלון    - מטבחים גדולים

חקלאות     - שפכי בעלי חיים

ירקות ופירות - מחזור מי שטיפה

ייצור וזיקוק שמן מאכל, בתי בד

תעשיית המחזור - פלסטיק ואריזות, בקבוקים

תעשיית ציפוי וגימור מתכת 

אלקטרוניקה- מעגלים מודפסים, תשטיפי ניקוי חלקים

נייר, דפוס וייצור אריזות

קוסמטיקה

תרופות

אנרגיה

מוסכים

טקסטיל

מטמנות ותחנות מעבר

ייבוש וטיפול בבוצות

טיפולי קדם לטיהור משלים כמו ממברנות וביולוגי

ועוד

מתקן חדש לטיפול בשפכי תעשיית המזון, נמכר למפעל קטרינג מהגדולים בארץ - ייצור של כ 40,000 ארוחות ליום, אוטומאטי לחלוטין, שליטה מרחוק, ספיקה - 15 מקש

 הופעל בפברואר 2018 

מתכנון לביצוע 

bottom of page