top of page

שם המפעל : נורקייט קטרינג

מיקום          : ישראל

שנת הקמה  : 2014

סוג שפכים   : מזון

כמות יומית  : כ 50 מ"ק

דגם מתקן   : GF 1.2 גרינפלוט דאף

העבודה כללה את תכנון כל המתקן, אספקת הרכיבים, כולל חשמל ובקרה התקנה והרצה

מתקן קופקטי ביותר, הכולל את כל הפונקציות של מתקן גדול ומשוכלל, המתקן הנו אוטומאטי לחלוטין המופעל ממסך מגע, עם הגנות על כל רכיב, דיווח לאחור על תקלות וססטוס המתקן

bottom of page