top of page

החברה סיפקה מתקן דאף לפילוט הלאומי של טיהור מי תהום במתחם תע"ש רמת השרון, כספק של חב' שיכון ובינוי. הממתקן הוא מסוג גרינפלוט דאף. המתקן עבד בשנים 2013-2015. 

bottom of page