top of page

גרינפלוט דאף (DAF)

Page Title

מתקני הגרינפלוט דאף (באנגלית DAF -Dissolved Air Floatation) הם מערכות טיהור שפכים ע"י הפרדת מוצקים מרחפים שמן ושומן מהפאזה הנוזלית בעיקרון של פלוטציה ע"י אויר מומס. הטכנולוגיה הזו יעילה ביותר וקומפקטית, המייצרת קולחים איכותיים ביותר וריכוז בוצה גבוה. הדאף שלנו פועל בעיקרון של זרמים נגדיים, הוא עגול ומיוצר מחמרי מבנה מתכתיים או פלסטיים. טכנולוגיית הדאף פותחה לראשונה בסקנדינביה בשנות השישים של המאה הקודמת. 

אנו ספקנו עד היום עשרות רבות של מתקני טיפול בשפכים (מט"ש) מבוססי דאף בארץ ובעולם, בין היתר עבור הסקטורים הבאים: שפכי בעלי חיים (רפתות וחזריות - 10 מתקנים גדולים בספרד למשל), מחלבות, מפעלי מזון שונים, צבעים ודיו, טקסטיל, נייר, מפעלי מחזור לפלסטיק, תחנות מעבר לפסולת מוצקה, ועוד סקטורים רבים נוספים.

לפתרונות דאף יש יתרונות משמעותיים לעומת שיטות אחרות להפרדת מוצקים ושמנים: קומפקטיות, הפרדת חמרים קלים מהמיים, יובש בוצה (עד כ פי 10 ויותר מאשר מתקני שיקוע).

עיקרו הפעולה בזרמים נגדיים מקנה למתקנים תכונות זרימה אידאליות ביחד עם מבנה מכאני סימטרי -עגול) קל וזול לייצור, זאת לעומת מתקנים מלבניים.

הדגם הקטן ביותר שלנו הוא GF1, בקוטר של כ 1 מ', והוא מסוגל לטפל בספיקה של 3 מק"ש ועומס מוצקים של כ 2000 מג"ל, או 6 מק"ש בעומס של 1000 מג"ל. 

המתקן הסטנדרטי הגדול ביותר הוא בקוטר של 2 מ', והוא מסוגל לטפל בספיקות של כ 30 מק"ש בעומס מוצקים מרחפים של כ 1000 מג"ל. כמובן שניתן לספק גם גדלים לא סטנדרטיים.

 

 

מט"ש במפעל לקוסמטיקה
מט"ש במחלבה
bottom of page