top of page

ייצור, הרכבות והתקנות

המוצרים שלנו, המיוצרים מחומרים פלסטיים, מיוצרים ע"י חב' הפלסטיק בע"מ שהיא ייצרן מאושר שלנו

bottom of page