מתקן מיצוק בוצות -שק

מתקן קומפקטי, פשוט ביותר למיצוק כל סוגי הבוצות, בנפחים קטנים

     למתקן מערכת בקרה, המאפשרת פעולה אוטומאטית ורציפה