top of page

חברת סאג התקינה, לאורך השנים, עשרות רבות של מתקני טיפול בשפכים תעשייתיים וחקלאיים בארץ ובעולם  

רשימה חלקית:

16 מתקנים לטיפול בשפכי מפעלי קרטון המאופיינים בריכוז גבוה של צבעי דפוס על בסיס מים

10 מתקנים לטיפול בשפכי חזריות, בספרד, הולנד ובלרוס

6 מתקנים לטיפול בשפכי מזון, בספרד, צרפת וישראל

3 מתקנים לטיפול בשפכי קוסמטיקה, בישראל

3 מתקנים לטיפול בשפכי רפת חלב בספרד, בסין ובישראל

2 מתקנים למחזור מים במפעלי נייר, בספרד ובהולנד

20 מתקני ASP לייבוש בוצות, בין היתר בארה"ב,פרו, קולומביה, גרמניה, ישראל

2 מתקנים לטיפול בשפכי מספנות ביוון

מתקן לטיפול בשפכי מדגרה בספרד

מתקן לטיפול בשפכי מתקן להפקת אנרגיה מעץ בספרד

מתקן לטיפול בשפכי ייצור טקסטיל בהולנד

 

 

 

 

 

bottom of page