top of page

SFT M

 

מתקן לטיפול בשפכי מפעלי מזון קטנים

קטרינגים, ייצור ארוחות מוכנות, גני ואולמות ארועים, מרכזים מסחריים, קניונים, מחלבות קטנות, מאפיות, שרותי הסעדה, תחנות דלק, מרכזים רפואיים

 

 רוב מפעלי ועסקי המזון בארץ ובעולם, בעיקר הקטנים, מצוידים במפרד שומנים תת קרקעי כאמצעי לטיפול בשפכים, אשר מהם השפכים משוחררים למערכת הביוב. עקב החמרת "תקנות כללי תאגידי מים וביוב (2014)". שפכי מפעלי תעשייה (כולל מפעלים לייצור מזון) המוזרמים למערכת הביוב דרך מפרד השומן אינם מסוגלים לעמוד בתקנות ובסטנדרטים העדכניים, כמעט באף פרמטר, לא של שפכים מוחרגים וגם לא של שפכים אסורים, וככלל מפרד השומן אינו מסוגל לטפל בשפכים, אלא להפריד שומן ושמן חפשי באופן גס בלבד.
 
.מפרדי שומן צריכים להישאב באופן תכוף (אחרת ערכי היציאה יהיו אסטרונומיים), בעלויות גבוהות
 
מניסיוננו, על עסקים רבים מושתים קנסות כבדים בסדרי גודל של מאות אלפי שקלים, ורבים מהם מגיעים לבתי
המשפט ומופעלים נגדם צווי עיקול וכ"ו. זאת מעבר לכך שריכוזים גבוהים של שומן ושמן בשפכים גורמים לנזק רב לצנרות הביוב המפעליות והציבוריות, וכן לעלויות אנרגיה משמעותיות למט"שים. בהכירנו את המציאות של עסקים קטנים, להם אין את היכולת הכלכלית לרכוש ולתפעל מתקנים "תקניים" גדולים אשר עלות התקנתם ורכישתם הנה בסדר גודל כספי של כ 200000 שח למתקן בינוני, אנו פרצנו דרך ומציעים מתקן טיפול בשפכים אוטומטי וקומפקטי אשר "יושב" על מפרד השומן עצמו, ומטפל בשפכים ומשחררם אל מערכת הביוב. מחיר המתקן הזה הוא נמוך משמעותית מכל פתרון אחר, ומתאים גם לעסקים קטנים. 
 
  • ספיקה שעתית - עד 1 מק"ש, בעומס של 4000 מג"ל שומנים ומוצקים

  • שטח המתקן   - כ 1X2 מ'

  • עלות תפעול    -  2-3 שח למ"ק

המחשה של המתקן

לעומת מתקן גדול לכ 200 מ"ק ליום שפכים
bottom of page