top of page

           SFT

                       Super Fat Trap

ה SFT הוא מתקן מתקדם ביותר המיועד לתעשיית ייצור המזון והאירוח.

המתקן כולל את כל האלמנטים של מתקן טיפול בשפכים מלא, כולל מתקן דאף           

משוכלל ביותר המוכלל בתוך המתקן, אך הSFT הוא קטן וניתן להתקינו בחוץ, במרתף, על הגג, או בכל מקום אחר. ה SFT מיועד להפריד את השומן, השמן והמוצקים הנפלטים מייצור המזון ובכך להפחית באופן משמעותי גם את ה COD וה BOD של השפכים המטופלים ולאפשר למפעל לעמוד בתקנות של הזרמת שפכים לביוב כמו PH, שמן ושומן. השומן והמוצקים נאגרים לאחר שהופרדו מהשפכים, באופן מרוכז ביותר, במיכל מיוחד ומשם הם נשאבים לפינוי. פתרון זה הוא איכותי יותר מאשר מפרידי השומן הקיימים היום ברב המפעלים ואינם עומדים עוד בתקני איכות הסביבה העדכניים.

 

 

הקלק על התמונה 
bottom of page